E-portfoolio

Siiani olen arvanud, et portfooliod ja sinnahulka kuuluv e-portfoolio, on pigem kunsti ning loovate inimeste pärusmaa. Ise ei ole kunagi omanud portfooliot ega ka e-portfooliot sel lihtsal põhjusel, sest olen arvanud, et mul ei ole sinna midagi panna. Ega ka hetkel, kui olen olnud aasta ja natukene peale füüsikaõpetaja, ei ole mul midagi erilist, mida portfoolios demonstreerida.

Lugedes materjale, mis olid ülesande juures, siis sealt sain aru, et portfooliot on vaja just enese arengu jälgimiseks, mis tõendab õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul (1). Tuleb välja ka see, et portfoolio on  enesehinnangu tööriist (Semidor, 2010).

Portfoolio kavandamine:

 1. Kasutaksin e-portfoolio loomiseks blogipõhist keskkonda (wordpress, blogger, vms), sest need tunduvad lihtsamad ning paremini küljendatavad. Maharasse tegin omale konto, kuid keskkond ise mulle ei sümpatiseerinud. Olen viimastel päevadel otsinud veel e-portfoolio keskkondi, kuid need kõik on vastu käivad. Blogi juures on hea, et saab muuta asja personaalseks ja ei pea valima kindlaid stampe. Samuti võimaldavad blogi keskkonnad juba enam meediat vistutada ning see on tehtud äärmiselt lihtsaks.
 2.  Portfooliosse lisaksin oma CV või sinna kuuluvaid aspekte. Kindlasti jälgiksin kriitilise pilguga üle kogu materjali ja kõik diplomid, mida üles laen, sest teiste portfoolioid vaadates jäi silma, et paljud panevad veebi üles oma isikukoodiga dokumente. Ei ole küll paanitseja, kuid mõni aasta tagasi oli vaja ainult isikukoodi, et laenu võtta või käendajaks märkida. Seepärast peaksid teised portfoolioid omavad inimesed ka üle vaatama oma materjalid ning vajadusel korrigeerima materjale. (Eelmise aasta portfoolios oli isikukood, lugemismaterjalide üks näide sisaldab isikukoodiga diplomit). Kõikide materjalide ja linke juures tuleks tähele panna, et  tehnoloogia on andnud võimaluse avalikustada materjale üha kergemini, eksivad siiski paljud kasutajad autoriõiguste vastu, kasutades jooniseid, pilte, illustratsioone või tekste, mille avaldamiseks puudub luba (3).
 3. Kasutaksin e-portfooliot oma pädevuste ja oskuste hindamiseks, sest nagu Tammets (2010) (4) välja toob, siis üheks efektiivsematest ja levinumatest pädevuspõhise hindamise meetoditest on portfoolio. Pädevuse testimist saab teha iseseisvalt ning hiljem on seda reflekteerida lihtne. Kindlasti paneksin oma portfooliosse enda õpilepingud ning hilisemad reflektsioonid (http://wp.me/p4XOux-T). Samuti kasutaksin enda loodud videojuhendeid ja materjale
  Näiteks see:

Palju on juttu olnud antud kursuse raames personaalsetest õpikeskkondadest ja nendega seonduvast. Portfoolio ongi tegelikult personaalne õpikeskkond või selle üks vorme, mis eeldab palju postitusi, reflektsioone, analüüse ning serveriruumi. Miks viimast vaja on? Eks ikka selleks, et kõik oma materjalid, pildid, dokumendid ning muud failid üles laadida ja teistele kuvada. E-portfoolio edukaks tingimuseks on külastajate kriitline mass, sest siis saab inimene vajaliku tagasiside ning arenguks uue tõuke.

Kahjuks pean tunnistama, et loetud materjal ning läbi töötatud veebilehed ei tekitanud minus huvi ega tahtmist endale e-portfoolio teha. Ei näe vajadust teha eraldi veebileht selleks, et sinna riputada oma materjalid ning oodata kuni tuleb mingi meil või märguanne, et keegi on nüüd minu materjale vaadanud, kommenteerinud või hinnanud. Koolielusse saab materjale üles laadida (kui aine andministraatorist mööda pääseb) ning on ka muud kommuunid ja veebilehed, mille kaudu materjale jagada. Pean seejuures mainima ka seda, et minu jaoks on tähtsaim õpilaste tagasiside, mitte teiste õpetajate oma, kes õpetavad teises koolis ja teisi õpilasi. Pigem jagakski materjale endiste õpilastega, kes saaksid mulle näpunäiteid anda tundide ettevalmistuse juures.

Minu e-portfoolio on minu blogi, minu arvuti kõvaketas (kus asuvad diplomid, tunnistused ja muud materjalid) ning minu linkidekogu (huvitavad materjalid, loodud materjalid, jms).

 

Link ülesandele:  V teema: e-portfoolio ja pädevused

Kasutatud kirjandus

 1. Tammets, K., 2010. e-Portfoolio mõiste. Loetud aadressil: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/
 2. Semidor, K., 2010. Õpetaja e-portfoolio – kellele ja mille jaoks? Loetud aadressil: http://koolielu.ee/info/readnews/65897
 3. Tammets, K., 2010. Väljakutsed ja barjäärid e-Portfoolio kasutamisel. Loetud aadressil: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/valjakutsed-ja-barjaarid-e-portfoolio-kasutamisel/
 4. Tammets, K., 2010. Pädevuspõhine koolitus. Loetud aadressil: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/padevuspohine-koolitus/

2 comments

 1. Olen Sinuga samas paadis st ka mul ei ole veel e-portfooliot. Ka mina looksin oma portfoolio blogi-põhiselt ning samal põhjusel, mis Sinagi: blogi on paindlikum ning pakub rohkem võimalusi personaliseerimiseks. Ametlikke dokumente, nagu diplomid vms mina portfooliosse üles ei laeks – ühest küljest turvalisuse kaalutlustel, nagu Sa välja tõid; teisesest küljest seetõttu, et näen portfooliot eelkõige oma loomingu jagamise, reflektsiooni ja arengu peegeldamise kohana. Mis puutub portfoolio vajalikkusesse, siis see sõltub ilmselt päris palju olukorrast ja kontekstist. Näiteks vabakutselistel on see hea kanal, mille kaudu oma pädevusi potentsiaalsetele klientidele tõestada ja reklaamida.

  Like

 2. Ma olen Sinu postituse juures väga nõus privaatsuse olulisusega. Kui haridustehnoloogia magistriõppe sisseastumistingimustes oli üheks osaks portfoolio olemasolu, siis mitmel juhul oli seal lisaks isikukoodidega tunnistustele ka näiteks kodune aadress. Ka täpne sünnikuupäev, mis CV puhul on loomulik, on minu arvates portfoolio puhul ülearune detail. Piisab ju sünniaastast.

  Like

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s